Lydens By nyhedsdetaljer
'
På topbilledet kan man se nogen, der optager med én diktafon.
På billedet kan man se en ældre mænd, der sidder og læser i en avis, imens han har høremikrofoner på.
Lydens By nyhedsdetaljer
Sound Hub til Lydens By
23.12.2016
Lydens By
23. december 2016
Verdensklasses, dynamisk lydinkubationsmiljø på vej i Struer Lydens By - forundersøgelse starter i januar.
Soundhub Denmark tager næste store skridt

Et nyt verdensklasses, dynamisk lydinkubationsmiljø skal tiltrække iværksættere og virksomheder til Struer Lydens By. Forundersøgelse starter umiddelbart efter nytår, hvorefter en beslutning om det videre forløb bliver truffet i april.

Sound Hub Denmark er titlen på et nyt initiativ med en ambition om at skabe et dynamisk verdensklasses vækstmiljø for iværksættere, virksomheder og videnscentre, som arbejder inden for lydteknologi og akustik. Bang & Olufsens lokaler og faciliteter vil fungere som fysisk centrum for Sound Hub Denmark, men projektet har til hensigt at trække på områdets samlede ressourcer og kompetencer inden for lydteknologi og akustik.

”Som Lydens By vil Struer være Danmarks bedste område for virksomheder, der beskæftiger sig med lyd. Sound Hub Denmark vil vi ikke bare understøtte denne ambition i en national kontekst, men også i en international. Sound Hub Denmark vil samtidig kunne bibringe det samspil mellem virksomheder, forskning og det offentlige, som danner grundlag for vækst og udvikling lokalt - og som kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft og talent til Struer,” siger kommunaldirektør i Struer Kommune og formand for styregruppen i Lydens By, Claus Damgaard.

Han fremhæver, at projektet passer perfekt ind i formålet med Struer Lydens By - at fastholde og udbygge det lyd-DNA, der er til stede i området. 

Internationale lydtalenter til Struer
Ambitionen med at etablere et unikt lydinkubationsmiljø forankret i Bang & Olufsens lokaler er:

• At tiltrække mere nationalt og internationalt talent, iværksættere og virksomheder til Struer

• At støtte samarbejdet mellem iværksættere, virksomheder, videnscentre og den offentlige sektor, som arbejder med lyd

• At støtte væksten af iværksættere og virksomheder, som arbejder inden for lydteknologi

• At skabe en platform for åben innovation

Første skridt i processen er en forundersøgelse
Inden Sound Hub Denmark kan iværksættes bliver en forundersøgelse iværksat, der har til hensigt at udforske og definere de optimale rammer for projektet. Undersøgelsen involverer interessenter fra både det danske og globale lyd-økosystem - både start-ups, etablerede virksomheder, væksthuse, investorer, universiteter, kommuner, foreninger, etablerede netværk og meningsdannere.

Gennem interviews vil værdien af de forskellige elementer, som Sound Hub Denmark ønsker at kunne tilbyde, blive belyst, f.eks.: 

• Et verdensklasses sound-tech kontorfællesskab

• Adgang til førende mentorer, lydeksperter og netværk

• Dedikerede inkubator- og acceleratorprogrammer

• Avancerede test og demonstrationsfaciliteter som lytterum, EMC-tests, ”test-dagligstuer” og faciliteter godkendt til kvalitetstest og certificering

• Adgang til innovation og videnssamarbejder med videnscentre 

• Adgang til samarbejde med den offentlige sektor

Forundersøgelsen for Sound Hub Denmark vil blive evalueret af styregruppen bestående af repræsentanter fra Bang & Olufsen, Færchfonden og Struer Lydens By primo april 2017. På denne baggrund vil styregruppen beslutte, om der er grobund for at igangsætte etableringen af Sound Hub Denmark.

Partnerne bag Sound Hub Denmark
Initiativet tager afsæt i et stærkt samarbejde mellem Struer Kommune og Struer Lydens By, Færchfonden, områdets erhvervsliv, samt stærke vidensmiljøer, herunder Aalborg Universitet. Målet med partnerskabet er at videreudvikle områdets stærke DNA inden for lyd og dermed skabe vilkår for innovation, vækst og beskæftigelse.

Donorerne af forundersøgelsen for Sound Hub Danmark består af Struer Kommune, Region Midtjylland og Færchfonden.

Partnerne bag Sound Hub Denmark 

• Bang & Olufsen er en central virksomhed i Struers historie og en del lokale virksomheder er opstået direkte eller indirekte af fabrikkens tilstedeværelse i byen. Som en del af Bang & Olufsens strategi om at skabe lønsom vækst baseret på en stærk portefølje af innovative produkter, stiller virksomheden nu deres faciliteter til rådighed i Struer for at skabe Sound Hub Danmark.

• Harman er en amerikansk virksomhed med en afdeling i Struer. Harman designer og producerer forbundne produkter og løsninger til bilproducenter, forbrugere og virksomheder over hele verden, herunder forbundne systemer til biler, audio og visuelle produkter, automatiseringsløsninger og forbundne tjenester. 

• Færchfonden er blandt andet involveret i Bang & Olufsen som aktionær og har investeret i Nupark Innovation, et initiativ, der fremmer nye virksomheder og skaber arbejdspladser i det vestjyske område. Færchfonden støtter yderligere kulturelle almennyttige projekter og humanitære organisationer.

• Struer Kommune og Vestjylland har historisk haft en stærk densitet af virksomheder, der arbejder inden for lyd. Derfor besluttede kommunen i 2012 at gøre Struer til Lydens By. Initiativet handler ikke kun om at skabe et brand, men er også et forsøg på at inddrage borgerne, lokale virksomheder og kulturinstitutioner i at skabe Lydens By. 

Lyd er en platform for aktiviteter inden for kultur, turisme samt velfærdsinnovation og gør sig gældende i byplanlægning, begivenheder som Run til Beat, samt i attraktioner som LydUniverset på Struer Museum. Derudover bruges lyden til at skabe nye og smarte løsninger, der letter udfordringerne i kommunens kerneydelser.

Lydens By bliver således et sted, hvor løsninger baseret på lydteknologi kan bringes i spil, hvilket gør det muligt for virksomheder og institutioner at teste produkter inden for en lang række forskellige områder.

• Konsulentfirmaet Rainmaking har stor erfaring med evaluering og udvikling af innovative økosystemer i hele verden gennem etablering af kontorfællesskaber, skræddersyede acceleratorprogrammer, samt ved at hjælpe virksomheder og start-ups til at skabe nye partnerskaber.

• Aalborg Universitet (www.aau.dk) har afdelinger i Aalborg, Esbjerg og København. AAU er kendt for en innovativ problem- og projektbaseret tilgang til læring (PBL), hvor studerende i team-baserede projekter løser virkelige problemstillinger i samarbejde med organisationer og virksomheder. Desuden er Aalborg Universitet bredt anerkendt for samarbejde med industrien. Forskning i lyd og akustik udgør et væsentligt område for universitetet og AAU har før samarbejdet med netop Bang & Olufsen.