Lydens By nyhedsdetaljer
'
På topbilledet kan man se nogen, der optager med én diktafon.
På billedet kan man se en ældre mænd, der sidder og læser i en avis, imens han har høremikrofoner på.
Lydens By nyhedsdetaljer
Lækker lyd skal understøtte børns nysgerrighed og kreativitet
14.10.2016
14. oktober 2016
Struer Kommune udbreder trådløse højttalere til kommunens skoler og daginstitutioner i et samarbejde med Bang & Olufsen.
Lækker lyd skal understøtte børns nysgerrighed og kreativitet

Struer Kommune udbreder trådløse højttalere til kommunens skoler og daginstitutioner i et samarbejde med Bang & Olufsen. Den lækre lyd skal vække børnenes interesse for lyd og gavne lokalsamfundet med masser af lydinteresserede og innovative børn. 

I går fik alle Struer Kommunes skoler og dagtilbud overrakt hver to eksemplarer af Bang & Olufsens trådløse højttalersucces BeoPlay A2 ved et arrangement i Dagtilbuddet Baunegården. Her var hvert dagtilbud og hver skole mødt op med en voksen og et barn, som fik højtalerne med hjem til deres kammerater.

Det skete som led i projekt Lydens By, der betyder at Struer Kommune sætter lyd på velfærden, hvor det kan give værdi for lokalsamfund og borgere. Lyd og lydforståelse er en helt essentiel komponent i vores evne til at visualisere, reflektere, tilegne os viden og innovere. Derfor er lyd som led i projekt Lydens By indarbejdet i en kommunal ”Lyd, Lære og Læseplan for skoler og dagtilbud”. 

Højttalerne har en let tilkobling via bluetooth, lang batteritid og en stor, nuanceret lyd. De bliver således et værktøj, som kan fylde institutionerne og skolerne med den gode lyd og det skal stimulere børnenes interesse for at finde ud af, hvad lyd kan bruges til i hverdagen. 

En grundtone af vellyd under pædagogikken 
Projektet er opstået mellem Struer Lydens By og byrådsmedlem John Christoffersen, som ved siden af sit folkevalgte hverv arbejder på Bang & Olufsen. John Christoffersen har investeret tid og arbejde i at få tiltaget på benene og ser et stort potentiale i at lægge en grundtone af vellyd under hele den pædagogiske indsats i kommunen. 

Det var også John Christoffersen, der stod for overrækkelsen, hvor han demonstrerede højtalerne med et par numre og fortalte om sit personlige forhold til lyd samt ideen med at udbrede højtalere til institutioner.

”Vi vil rigtig gerne udbrede lyd til daginstitutioner og skoler, og så skal I jo have mulighed for at bringe lyden ud på legepladser om sommeren, bruge det i undervisningen indenfor – ja bruge det til alt det I vil. De kan ikke holde til regn, men ellers kan de klare det meste og de kan tages med overalt. Jeg håber I vil gøre rigtig meget brug af dem,” sagde John Christoffersen.

Kommunens overordnede mål er at være en kommune ”Tæt på mennesker, teknologi og natur”, og i undervisningssystemet indebærer det, at man målrettet understøtter børnenes talent for entreprenørskab, kreativitet og innovation. Det skal lyden altså understøtte som en vigtig del af lære- og læseplanen med højtalerne som det nødvendige værktøj.

”Jeg bruger f.eks. stille musik til en sen aften, hvor jeg skal slappe af eller forberede mig til at byrådsmøde. Så kommer jeg bedre ind i hjernen og slapper af. Der er faktisk undersøgelser, der viser at man bedre kan koncentrere sig når man bruger musik,” sagde John Christoffersen og spillede det stille nummer ”Lyden af dit smil”, som også var en anledning til at fortælle børnene om, hvordan lyd kan beskrive bl.a. stemninger og følelser.

Videnskabeligt fokus på lyd og indlæring
Tiltaget har som sagt opbakning i videnskabens verden. Forskere er enige om, at musik og lyd kan have en positiv indflydelse på indlæringen. Aarhus Universitets Center for Music in the Brain har f.eks. netop igangsat en stor undersøgelse – MasseEksperimentet – hvor 30.000 elever fra 450 skoler skal bidrage med viden om, hvordan musikalske hørefærdigheder hænger sammen med god hukommelse.

”MasseEksperimentet vil give os ny værdifuld viden om, hvad der sker i hjernen, når man lytter til eller spiller musik. Det er ikke påvist, at musik forbedrer intelligensen, men noget tyder på, at aktiv musikudøvelse kan have betydning for vores arbejdshukommelse, altså vores evne til at fastholde og håndtere information. Musik er måske vejen til bedre læring i skolerne,” siger professor Peter Vuust, Center for Music in the Brain, om Masseeksperimentet.

Peter Vuust har i øvrigt også en forbindelse til Struer Kommune. Han har medvirket til udviklingen af Struer Lydens By og er netop nu involveret i det tværfaglige projekt Lyd & Sundhed, hvor innovative, lydbårne løsninger indgår i den sundhedsfaglige behandling på Struer Kommunes plejecentre og samtidig bidrager med erfaringer til forskningen om emnet.