Lydens By nyhedsdetaljer
'
På topbilledet kan man se nogen, der optager med én diktafon.
På billedet kan man se en ældre mænd, der sidder og læser i en avis, imens han har høremikrofoner på.
Lydens By nyhedsdetaljer
God lyd og skadelig støj på skoleskemaet i Lydens By
29.03.2017
Struer Kommune
29. marts 2017
Som en del af Lydens By-projektet skal skolebørn i Struer tidligt introduceres til lydens forunderlige verden. 9A på Limfjordsskolen havde derfor i sidste uge en lydekspert fra Dansk Akustisk Selskab som gæsteunderviser i en fysiktime.
God lyd og skadelig støj på skoleskemaet i Lydens By

”Hertz er et udtryk for vibrationer. Hvis I står på et skib, der gynger med fire hertz, så bliver I virkelig søsyge. Men hvis jeg afspiller en lyd på fire hertz, så kan I ikke høre den, for den ligger under det område, det menneskelige øre kan opfange. Så selvom de begge er udtryk for vibrationer, oplever vi dem meget forskelligt.”

Torben Nielsen fra Dansk Akustisk Selskab står i et klasselokale på Limfjordsskolen i Struer og er godt i gang med at undervise i god lyd og skadelig støj og alle mulige andre dele af lydens univers. Han har beskæftiget sig med lyd i en menneskealder, først med at bygge højtalere og siden med udvikling af måleinstrumenter. Nu er han egentlig gået på pension, men han har øget rejseaktiviteten for at undervise og inspirere kommende generationer af lydinteresserede unge mennesker.

Undervejs i foredraget trækker han på sin store erfaring og forklarer de abstrakte forhold omkring lyd med håndgribelige billeder og korte YouTube-videoer, der kan få selv en onsdagssøvnig niendeklasse til at spidse ører og stille spørgsmål.

”Hvor meget larmer en bil?” vil en elev pludselig vide.

”Det kommer an på, om du står ved siden af eller sidder inde i den. Hvis du står udenfor, vil de fleste moderne biler larme op til 74 dB, idet de kører forbi,” svarer Torben Nielsen og fortæller videre om hvordan Ferrari udvikler deres motorer til at give lige præcis den ønskede lyd ved acceleration.

”I troede måske, at lyd er et meget snævert område at arbejde med, men det er faktisk meget bredt og lyd kan bruges til utroligt mange ting,” fortsætter han.

Tiltrækning af specialister kommer lokalsamfundet til gode

I snart et århundrede har perfektionen af den gode lyd været en uomgængelig del af Struers udvikling. Den styrke ønsker Struer Kommune at vedligeholde og udbygge gennem Lydens By-projektet, som blandt andet handler om fortsat at tiltrække fagfolk og ekspertise til området. Det skal smitte af på entreprenørskabet og den lokale erhvervsudvikling og inspirere f.eks. skoleelever til at blive nysgerrige på lydens univers.

Dagen efter Torben Nielsen har holdt oplæg om lydens fysik for eleverne, deltager han i generalforsamlingen i Dansk Akustisk Selskab med omkring 80 kolleger. Selskabet har i år henlagt generalforsamlingen til Struer i et samarbejde med Lydens By som en anerkendelse af den centrale rolle, byen indtager i branchen for lyd og akustik.

Her er det formand for Kultur- og fritidsudvalget i Struer Kommune, Flemming Odde, som byder velkommen.

”Vi er enormt glade for, at det er lykkedes at få jer hertil, for I repræsenterer det ypperste i akustikkens verden. Et fokus for Lydens By-projektet er at tiltrække fagfolk udefra, så vi kan vise hvad vi kan, men også for at de kompetencer I besidder, kan komme vores lokalsamfund til gode,” siger Flemming Odde og fremhæver en række projekter, der understøtter det, blandt andet undervisningen på Limfjordsskolen den foregående dag.

Efter velkomsten er der faglige oplæg og netværk, og sidst på eftermiddagen besøger deltagerne Lyduniverset på Struer Museum før den afsluttende middag på Venø Kro.

Hvorfor spiller violinen så smukt?

Tilbage i klasselokalet dagen før har Torben Nielsen lukket for sit slideshow og i stedet koblet sin telefon til projektoren og startet en app til lydmåling. Først spiller han på en simpel trækfløjte fra en legetøjsforretning og bagefter inviterer han et par elever op for at spille på en blokfløjte. Bagefter fryser han lydbølgerne og forklarer, hvad der ligger til grund for god musik.

”Musik består af grundtoner og overtoner. Overtonerne er de her mindre udslag på kurven, og der kommer flere, når man spiller på en blokfløjte, end når man spiller på legetøjsfløjten. En Stradivarius-violin, som er et af de ypperste musikinstrumenter, laver mange af de her overtoner, og man arbejder stadig på at finde ud af, hvorfor lige netop den violin spiller så godt,” forklarer han og åbner dermed op for lidt af den gode lyds hemmeligheder for de unge.

Håbet for både Torben Nielsen og Lydens By-projektet er, at oplægget skal gøre eleverne interesserede i lyd og akustik og derigennem fastholde og udvikle en interesse for den teknologi og innovation, der har formet kommunen og dens forudsætninger hidtil.

En målrettet satsning, der tager udgangspunkt i en ”Lyd, lære- og læseplan for dagtilbudsområdet og indskolingen”, som kommunen har udviklet. Den bliver senere fulgt op med en tilsvarende for mellemtrinnet og overbygningen på skolerne. På den måde skal børn og unge i Struer også i fremtiden have en lydidentitet, som adskiller sig fra resten af Danmark og bygger videre på områdets lyd-DNA.

 

Kontakt

Presse- og kommunikationskonsulent Christian Møller Nielsen, Struer Kommune, tlf.: 24 26 03 27 / cmn@struer.dk

Læs mere