Lydens By nyhedsdetaljer
'
På topbilledet kan man se nogen, der optager med én diktafon.
På billedet kan man se en ældre mænd, der sidder og læser i en avis, imens han har høremikrofoner på.
Lydens By nyhedsdetaljer
Markante foreninger og kommune samler kræfterne bag Lydens By
27.10.2017
27. oktober 2017
Struer Handelsstandsforening, Strueregnens Turistforening og Struer Erhvervsforening går sammen med Struer Kommune om at løfte projekt Lydens By endnu højere. Samskabelse og fælles markedsføringsinteresser bliver motor for projektets udvikling.
Markante foreninger og kommune samler kræfterne bag Lydens By

2017 har været et gennembrudsår for Lydens By. Projekter, events, aktiviteter og innovative velfærdsløsninger med lyd som bærende element har for alvor gjort omverdenen nysgerrige på, hvad det er for noget med Struer og lyden – og hvad dén styrkeposition betyder for lokalsamfundet.

Men ikke kun omverdenen har fået øje på Lydens By-brandet og dets styrker. Det har også nogle af de foreninger, der repræsenterer de overordnede interesser indenfor kommunegrænsen. Nemlig Struer Handelsstandsforening, Struer Erhvervsforening samt Strueregnens Turistforening.

De tre foreninger er sammen med Struer Kommune, hvor Lydens By hidtil har været forankret, blevet enige om at samle kræfterne bag brandet og skabe en ny, selvstændig enhed med større gennemslagskraft, både mandskabsmæssigt og økonomisk.

Den nye enhed skal gennem samskabelse mellem parterne og mange andre interessenter videreudvikle og sætte yderligere skub i den positive udvikling og fortælling, Lydens By har været katalysator for. Lydens By skal være den samlende identitet og udviklingsplatform for det, kommunen og området som sådan skal være kendt for – og gøre det ligetil for andre aktører at tage kontakt og få realiseret nye projekter med samme mål.

Bedre til at vise hvad vi kan og vil
Bestyrelsesmedlem i Struer Handelsstandsforening, Lars Jespersgaard, siger om foreningens engagement:

”Vi har igennem længere tid oplevet en stigende interesse fra foreninger og andre aktører, der gerne vil mere med Struer. Men det har været nødvendigt at henvende sig flere steder for at skabe opbakning. Derfor er vi glade for, at kommunen og de øvrige parter er med på ideen om at gøre Lydens By til den ene, fælles platform. Vi ønsker i Handelsstandsforeningen, at vores by fortsat er en by, man retter henvendelse til. Vi har en superflot natur, som er anvendelig til mange former for aktiviteter, vi har rammerne i byen til at turister kan få en god oplevelse, og vi mener at vi kan blive endnu bedre til at vise, hvad vi kan og vil. Dette samarbejde mellem kommune og erhverv, handel og turisme vil forhåbentlig gavne alle, og få byen til at fremstå som én enhed med et stort potentiale. I byen såvel som uden for bygrænsen.”

Bevis på sammenhold
Formand for Struer Erhvervsforening, Elke Marie Hou-Carleton, siger om erhvervslivets vinkel på det nye Lydens By:

”Struer har fundet selvtilliden – og hinanden. Når det indbyrdes bånd er stærkt, er indvirkning - indadtil og udadtil - stor og overbevisende. Den indsats, vi står overfor, er ikke et råb op om, at her er et godt sted at være, her holder vi sammen, her får du indflydelse. Nej, det er bevis på det. Vi står alle, også erhvervslivet, til at få en stor udlodning af sammenhold, branding og vækstmuligheder – når vi står samlet som Lydens By.”

En fortælling for hele området
Formand for Strueregnens Turistforening, Jan Bendix, er begejstret for, at det nu bliver muligt sammen at skabe en fremtidig fortælling om Lydens By, der gavner alle.

”Hvis vi skal sætte vores mærke i Nordvestjylland, kræver det samarbejde på de centrale områder erhverv, turisme og handel. Det vil denne projektkonstruktion tjene til. Den koordination af initiativer, vi nu kan opnå, vil få den karaktér, som hele kommunen fortjener. Her er det særligt vigtigt, at det er området og helheden, der får gavn af projektet – ikke den enkelte aktør.”

En naturlig udvikling for et godt projekt
Struer Kommunes borgmester Mads Jakobsen glæder sig over den udvikling, Lydens By allerede har gennemgået, og ser den nye konstruktion som et naturligt næste skridt. Han ser frem til det øgede samarbejde med aktørerne bag Lydens By.

”Lydens By er blevet et stærkt brand og rigtig mange har siden starten bidraget til at vi er nået hertil. Jeg er derfor meget glad for, at denne lokale opbakning nu er blevet til et forpligtende samarbejde om at videreudvikle projektet. Jeg er sikker på, at vi på den måde kan skabe mere bosætning og mere beskæftigelse gennem en endnu stærkere branding af Struer Kommune som et fantastisk sted at bo, drive virksomhed og besøge. Jeg glæder mig derfor over at være med til at kunne offentliggøre den nye konstruktion, som skal løfte Lydens By endnu højere.”

Læs mere