Lydens By nyhedsdetaljer
'
På topbilledet kan man se nogen, der optager med én diktafon.
På billedet kan man se en ældre mænd, der sidder og læser i en avis, imens han har høremikrofoner på.
Lydens By nyhedsdetaljer
Minister lyttede til nye velfærdsløsninger og uproduktive lovkrav
10.11.2017
Ministeren er på tur til alle danske kommuner
10. november 2017
Innovationsminister Sophie Løhde besøgte Struer Kommune for at blive klogere på udfordringer og løsninger i fremtidens offentlige sektor. Lydens By og benspænd i Serviceloven var hovedemnerne.
Minister lyttede til nye velfærdsløsninger og uproduktive lovkrav

Døgn- og aflastningsinstitutionen Nordstjernen i Struer havde fredag besøg af innovationsminister Sophie Løhde, som lagde vejen forbi som en del af sin rundtur til alle Danmarks kommuner. En tur, hvor hun samler inspiration og erfaringer fra fagfolk og institutioner, der har bud på, hvordan fremtidens velfærd kan se ud, og hvordan lovgivningen kan understøtte kerneopgaverne frem for at give benspænd.

Struer Kommunes bud på fremtidens velfærd var dels at inddrage lyd i skabelsen af lokal velfærd, der giver mening og værdi i det daglige arbejde, og dels en opfordring til at reducere de lovgivningsmæssige hindringer for at fagfolk kan koncentrere sig om kerneopgaverne.

Efter velkomst fra borgmester Mads Jakobsen og formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Steen Jakobsen, viste forstander Egon Lauridsen ministeren rundt på Nordstjernen. Institutionen har plads til 30 børn og unge – 18 faste pladser til døgnophold og 12 pladser til aflastningsophold – med betydelig og varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Mennesket frem for sygdommen
Efter rundvisningen holdt Lene Hornstrup, centerchef for Handicap, Social og Psykiatri og Jeanette Jensen, leder for Center for Psykiatri og Rehabilitering, oplæg om Lydens By, hvordan kommunen generelt arbejder med lyd i velfærden, og hvilke konkrete lydtiltag projektet har ført med sig.

”Vi har det mål, at lyd er noget der skal kunne mærkes i hele vores hus. Det bliver især brugt i vores sanserum til at give pauser og ro i hovedet, så vores brugere oplever en større kontakt med sig selv. Så på den måde handler vores arbejde om mennesket bag, frem for den sygdom, der har fået dem ind til os. Det virkelig noget, jeg brænder for, og jeg går meget op i, at medarbejderne også tager ejerskab på den tilgang,” sagde Jeanette Jensen om sit arbejde.

Fjollede paragrafbenspænd
Efter oplæg og en lille film om de lavpraktiske, men virkningsfulde lydtiltag i Center for Psykiatri og Rehabilitering, gav forstander Egon Lauridsen og chef for Børne- og Familiecenteret, Tine Hammer, ministeren eksempler på bureaukratiske benspænd i loven, som giver besvær i hverdagen med børn og unge i aflastning.

På Nordstjernen, hvor ministerbesøget fandt sted, må værelserne ikke benyttes fleksibelt af alle børnene i aflastningen, selvom de har samme behov. Som det er nu, bliver børnene – afhængigt af forholdene i deres familier – visiteret efter to forskellige paragraffer i Serviceloven, nemlig §66 og §84.

”Børnene har samme behov for pædagogisk bistand, men Socialtilsynet godkender kun pladser, der benyttes efter §66 og ikke §84. Det giver ingen mening i hverdagen, at et værelse står ledigt, når det kunne bruges af andre, og at de ikke kan benytte det, fordi de er henvist efter en anden paragraf,” sagde Tine Hammer og uddybede:

”Nordstjernen er en meget veldrevet institution og vi har nogle flotte og gode fysiske rammer og værelser. Dem vil vi selvfølgelig gerne kunne bruge så fleksibelt som muligt – og til gavn for så mange børn og unge som muligt. Loven virker fjollet, når det ikke er børnenes behov for aflastningsplads, der tæller, men hensynet til hvilken paragraf, brugen af værelserne er knyttet til.”

Glad for konstruktiv dialog
Ministeren lyttede og spurgte ind til de pointer, både hende og forstander Egon Lauridsen havde, om lovkrav, der ikke giver mening i det nære specialpædagogiske arbejde med børn og unge.  Efter besøget var Sophie Løhde både inspireret af arbejdet med lyd og påvirket af fagfolkenes pointer ift. lovgivningen.

”Vi skal have ryddet ud i de regler, der spænder ben for, at for eksempel socialpædagogerne her på Nordstjernen kan løse deres kerneopgave bedst muligt til gavn for børnene og de unge. Derfor er jeg også glad for den konstruktive dialog, jeg i dag har haft med medarbejderne,” sagde Sophie Løhde, der samtidig takkede Struer Kommune for et godt og velplanlagt besøg.

Læs mere