Lydens By nyhedsdetaljer
'
På topbilledet kan man se nogen, der optager med én diktafon.
På billedet kan man se en ældre mænd, der sidder og læser i en avis, imens han har høremikrofoner på.
Lydens By nyhedsdetaljer
Lydens By får chefredaktør med iværksætteri i blodet som ny chef og primus motor
05.12.2017
Peter Kjeldbjerg bliver chef for Lydens By, Struers brand
5. december 2017
Den nye chef har fulgt og beundret engagementet bag Lydens By undervejs, og nu glæder han sig til at løfte projektet fra startrampen og op i flyvehøjde.
Lydens By får chefredaktør med iværksætteri i blodet som ny chef og primus motor

Rigtig mange nordvestjyder vil genkende hans ansigt og ikke mindst skarpe pen fra den daglige avislæsning, og mange mennesker fra andre dele af landet vil også nikke genkendende, når de hører hans navn. Fra nytår vil han blive genkendt som chef for Lydens By – og med sin mangeårige erfaring med både kommunikation og erhvervsudvikling gøre Lydens By-brandet endnu mere kendt. Eller ”få det rigtigt op at flyve,” som han selv siger.

Lydens By søgte tidligere på efteråret en chef for den nye konstruktion bag brandet, som Struer Handelsstandsforening, Strueregnens Turistforening og Struer Erhvervsforening for nylig gik ind i sammen med Struer Kommune. 

Nu kan ansættelsesudvalget – bestående af repræsentanter for alle parter i projektet – sætte navn på den person, der sætter sig for bordenden fra det nye år: Peter Kjeldbjerg. Han er valgt fra et stærkt felt af 27 spændende ansøgere, der kom fra hele landet og bød ind med forskellige faglige baggrunde.

Ansættelsesudvalget var enige om, at Peter Kjeldbjerg forener de mange kompetencer, Lydens By har brug for hos projektets chef. Han har arbejdet med og finansieret iværksættere i Nupark og siddet i bestyrelser for bl.a. Musikteatret Holstebro. Han har arbejdet som journalist, tv-vært og senest chefredaktør for Dagbladet Holstebro-Struer og Folkebladet Lemvig, hvor han har opbygget et solidt kendskab til lokale aktører. Og så har han opnået international erfaring ved at lede projekter i EU-regi.

Nu skal han samle den palet af erfaringer i indsatsen for at gøre brandet endnu mere kendt nationalt, sikre tiltrækning af både nye borgere og virksomheder – og i processen samle flere lokale kræfter bag brandet.

Substans og autenticitet i brandet lokkede
Som chefredaktør har Peter Kjeldbjerg rost projekt Lydens By på lederplads, men har samtidig undret sig over Struers uindfriede potentiale i forhold til image, nye borgere og tiltrækning af virksomheder. Det var netop kombinationen af potentiale og det rette projekt, der lokkede Peter Kjeldbjerg til Struer.

”Jeg har fulgt projektet med interesse fra den spæde start og beundrer den vedholdenhed og det engagement, som har ført Lydens By frem til startrampen. Nu bliver der sat handling bag ordene med etablering af et team, der skal give projektet flyvehøjde. Det er vanvittigt spændende og fantastisk, at jeg skal være med til at indfri de høje ambitioner,” siger Peter Kjeldbjerg, der ikke er i tvivl om hvad det kan føre til: ”Til forskel fra mange andre forsøg på at brande kommuner har Lydens By substans og autenticitet. Det er altafgørende for, at det kan lykkes at få det rigtigt op at flyve.”

Samler kræfterne med netværk og lokalindsigt
Partnerne i Lydens By – Struer Handelsstandsforening, Struer Erhvervsforening, Strueregnens Turistforening og Struer Kommune – har nu et afgørende element på plads i den nye konstruktion og kan glæde sig til at komme i gang med arbejdet.

Lars Jespersgaard, næstformand i Struer Handelsstandsforening, har især store forventninger til styrkelsen af samarbejdet mellem projektpartnerne.
”Fra den 1. januar skal det egentlige arbejde med Lydens By begynde og formlen for det nye samarbejde skal laves. Et samarbejde, som skal styrkes, så vi kan høste de åbenlyse gevinster ved at stå sammen om et fælles brand. I Struer Handelsstandsforening er vi af den klare overbevisning, at alle borgere og erhvervsdrivende i Struer Kommune snart vil kunne se, hvorfor et stærkt samarbejde er den rigtige vej frem for vores by – og at Peter Kjeldbjerg er den helt rette person til at realisere det.”

Jan Bendix, formand for Struer-Egnens Turistforening, lægger vægt på lokalkendskabet og det stærke netværk, når han glæder sig over ansættelsen af Peter Kjeldbjerg.
”Med Peter får vi bredde i Lydens Bys netværk, og det har stor betydning for projektet. Peter kender lokalområdet og dets aktører – og de kender ham – og jeg er sikker på, at han forstår at nyttiggøre de lokale styrker til projektets bedste. Peters lokalindsigt og netværkene udadtil er en god kombination, der udfolder vores turismemuligheder som Lydens By.”

I Struer Erhvervsforening er formand Elke Marie Hou-Carleton begejstret for den erfaring med erhvervsudvikling og iværksætteri, Peter Kjeldbjerg tager med sig ind i projektet.
”Vi er rigtig glade for valget af Peter Kjeldbjerg og glæder os til at tage fat på samarbejdet med ham. En fælles chef i spidsen for Lydens By er endnu et eksempel på, at vi vil samarbejdet. Jeg er sikker på, at vi alle – ikke mindst erhvervslivet – vil få meget gavn af samarbejdet med Peter i vores fælles indsats for branding og skabelse af vækstmuligheder i Struer Kommune.”

Kommunaldirektør i Struer Kommune, Mads Gammelmark, fremhæver mulighederne for at bygge videre på den positive stemning omkring Lydens By.
”Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til Peter Kjeldbjerg. Peter har fra starten været tændt af den gode idé det er at samle kræfterne i Struer bag Lydens By. Hans professionelle og personlige profil opfylder vores krav til den nye chef, og vi glæder os rigtig meget til at få skabt mere af den gode energi omkring udviklingen af vores lokalsamfund.”

Mange forskellige opgaver og medarbejdere
Det nye Lydens By tager efter nytår form som et værksted centralt i Struer i forbindelse med Rådhuset. Her bliver der nem og synlig adgang for borgere, der vil henvende sig til Lydens By forslag og engagement. Og her kommer Peter Kjeldbjerg til at være omgivet af kolleger, der bl.a. skal arbejde med events, samskabelse, markedsføring og nytænkende partnerskaber.

De primære opgaver for den nyudnævnte chef bliver at udvikle og implementere ny kommunikationsstrategi, markedsføre lydaktiviteter på nye måder, tage initiativ til nye partnerskaber, projektlede nye tiltag, koordinere og skabe opbakning hos forskellige aktører, og opbygge en holdånd i det nye sekretariat.

Læs mere