Idekassen
'
På topbilledet kan man se et utal af ophængte lysende glædepærer .
Idekassen
Lydens By har brug for dine ideer

Succes for Lydens By er betinget af, at lokalsamfundet føler ejerskab til projektet. Det er derfor nødvendigt, at de enkelte aktiviteter skabes i et samarbejde, hvor så mange ideer og ressourcer som muligt bliver involveret. 

Vi har gjort det nemt for dig at foreslå dine lydideer eller frivillige ressourcer til Lydens By, så sekretariatet kan opfange dem og inddrage dem i den løbende udvikling af projektet. 

Klik her og registrér din idé eller dine ressourcer: http://idebank.registrering.nu

Idekataloget opbygges og udbygges efterhånden som jeres ideer bliver indleveret.

Vi takker for dit bidrag til samskabelsen af Lydens By.