Om Lydens By
'
På topbilledet vises et luftbillede af Struer by.
Struer vil være nationalt kendt som Lydens By i 2025

Struer har en vision om at være en stærk, driftig og dristig kommune præget af entreprenørånd, stærk kultur og medborgerskab, som giver styrker og kompetencer. Struer skaber forudsætninger for vækst, velstand og velfærd for borgere og samarbejdspartnere, der vil naturen, vandet og den grønne by.

Lydens By er byrådets strategiske satsning, der skal understøtte denne vision ved at sætte mennesket, teknologien og naturen i centrum. Det overordnede langsigtede formål med Lydens By er at styrke beskæftigelsen, bosætningen og brandingen for Struer Kommune.

Med Lydens By bliver Struer en særlig by og kommune ved Limfjorden, hvor det er rart og spændende at bo, hvor virksomheder og viden- og uddannelsesinstitutioner bliver trukket til, hvor borgere og besøgende kan opleve særlige steder og begivenheder – fordi lyden af Struer er noget særligt.

Strategiske indsatsområder

Med Lydens By har byrådet valgt en tilgang til, hvordan vi i Struer Kommune møder de udfordringer, vi står overfor. Og hvordan vi udfolder de muligheder, vi har og gerne vil skabe. For at realisere Lydens By er fem temaer udvalgt til at være drivkræfter for projektet.

De fem temaer er Entreprenørskab, Oplevelser, Byliv, Velfærd & Livskvalitet samt Naturen:

 

Billedet viser en model for Lydens By. Modellen er formet som en cirkel. I midten af modellen står der 'Tæt på mennesker, natur og teknologi. I den næste cirkel og inddeling er de fem strategiske temaer, som er entreprenørskab, oplevelser, byliv, velfærd &livskvalitet og naturen. I den yderste cirkel står der samarbejde, branding, fyrtårne og ejerskab.