Om Lydens By
'
På topbilledet kan man en større forsamling af mennesker, der deltager i et arrangement.
Historien om Lydens By

2008: Lydens By blev første gang omtalt i forbindelse med udarbejdelsen af Kulturstrategien i 2008 gennem drøftelser med tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og centrale medarbejdere ved Bang & Olufsen.

2011: Vedtagelse af Planstrategi 2011 – ‘Tæt på mennesker, teknologi og natur’ - med fokus på erhvervsudvikling og bosætning. Lydens By er et indsatsområde under Planstrategien og baggrunden var mistede industriarbejdspladser og negativ befolkningsudvikling i kommunen.

2012: Byrådet beslutter, at Lydens By skal være en strategisk satsning for Struer Kommune.

2013: Kick-off konference for Lydens By på Bang & Olufsen – 130 deltagere skaber 200 lydideer til projektet.

2013 - 2015: Økonomien bliver afsat og organisationen etableret – Lydens Bys første konstruktion er organiseret under tre hovedoverskrifter - kaldet lydspor: Erhverv, Velfærdsinnovation samt Kultur & Turisme. Under hvert lydspor får organisationen 12 ideer til konkrete projekter at arbejde videre med.

2016: Strategien for Lydens By bliver revideret og Lydens By 2.0 bliver tiltrådt af Erhvervs- og Turismeudvalget. Derudover bliver en proces igangsat, som handler om at kortlægge de fælles udfordringer, energier og ideer til forankring af de strategiske mål i Lydens By.

2017: Struers 100 års Købstadsjubilæum og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 bliver fejret i kommunen med Lydens By som strategisk tema og en række særlige lydarrangementer. Danish Sound Day, lydkunstfestivalen Struer Tracks, det musikalske festfyrværkeri En By Spiller Op med DRs kor og orkestre, samt AES-konferencen om udendørs lyd er blandt de store arrangementer, som bliver afholdt i Struer Lydens By i 2017. Dertil kommer en øget tilstedeværelse i lokale, regionale og nationale medier af Lydens By-brandet.