Projekter
'
På topbilledet kan man se en arkitekttegning af By Havn projektet. På tegningen ses mennesker, der opholder sig i byrummet på forskellig vis. Der er nogen, der sidder ned omkring borde og under grønne træ, mens andre overvære en lille intimkoncert under én af brobuerne.
Projekter i Lydens By

Lydens By består af en underskov af projekter med vidt forskelligt fokus, volumen, budget og tidshorisont. Men projekterne har et fællestræk – at de anvender lyd på nye måder og giver det kendte merværdi ved hjælp af lyd.

I Lydens By får du som iværksætter kompetent, fokuseret erhvervsservice, hvis din forretningsidé drejer sig om lyd eller akustik.

I Lydens By er et motionsløb ikke kun en idrætsbegivenhed. Her opnår motionister bedre kilometertider ved musikkens motiverende kraft, mens professionelle lydmænd bruger løbet som case for at udvikle bedre, udendørs lydoplevelser.

I Lydens By er lyden på museum. Ikke kun som udstillede genstande fra den gode lyds rige historie i byen. Men som et aktivt univers af lyd, hvor du kan lege dig til læring om lydens forunderlige adfærd.

Det er sådan, vi udmønter strategien for Lydens By i synlige projekter. Og vi gør det sammen med andre, der vil sætte lyden i centrum og udvikle innovative lydløsninger, der skaber merværdi for samfundet.

Disse tre og mange andre projekter, der putter lyd ind i sprækkerne af vores lokalsamfund, kan du læse om under projekttemaerne i menuen til venstre.

Og husk, at hvis du får en idé til et lydprojekt, kan du aflevere den i Idekassen eller kontakte os.

Under temaet Natur har vi projekter under udvikling og hører meget gerne fra dig, hvis du har ideer til flere naturprojekter, hvor lyd indgår.