Byliv
'
På topbilledet kan man se en arkitekttegning af By Havn projektet. På tegningen ses mennesker, der opholder sig i byrummet på forskellig vis. Der er nogen, der sidder ned omkring borde og under grønne træ, mens andre overvære en lille intimkoncert under én af brobuerne.
Lydens Have

Anlægsarbejdet under jernbanen og ud på havnen, som bliver gennemført i 2018, har til formål at genoprette forbindelsen mellem Struers bymidte og havnearealer. På den måde kan byens liv brede sig fra gågade og bymidte ned til vandet. Samtidig bliver byen bedre rustet mod risikoen for oversvømmelser fra Limfjorden.

Et vigtigt element i at trække mennesker ned mod vandet er Lydens Have, som bliver anlagt ved brobuerne under jernbanen, der gennemskærer Struer. Lydens Have bliver en oase af ro og frodighed med opfordring til leg og ophold.

Tre af brobuerne under jernbanen bliver indrettet som særlige rum med lydinstallationer, der forstærker de lokale lyde og giver de forbipasserende forskellige lydoplevelser. 

Lyd er en naturlig del af projektet, og skaber således sammenhængskraft mellem projektet og identiteten for Struer Lydens By.