Entreprenørskab
'
På topbilledet kan man se et billede af en højtaler.
Sound Hub Denmark

'Sound Hub Denmark' er titlen på et nyt initiativ med en ambition om at skabe et dynamisk verdensklasses vækstmiljø for iværksættere, virksomheder og videnscentre, som arbejder inden for lydteknologi og akustik. Bang & Olufsens lokaler og faciliteter vil fungere som fysisk centrum for Sound Hub Denmark, men projektet har til hensigt at trække på områdets samlede ressourcer og kompetencer inden for lydteknologi og akustik.

Internationale lydtalenter til Struer
Ambitionen med at etablere et unikt lydinkubationsmiljø forankret i Bang & Olufsens lokaler er:

• At tiltrække mere nationalt og internationalt talent, iværksættere og virksomheder til Struer

• At støtte samarbejdet mellem iværksættere, virksomheder, videnscentre og den offentlige sektor, som arbejder med lyd

• At støtte væksten af iværksættere og virksomheder, som arbejder inden for lydteknologi

• At skabe en platform for åben innovation

Første skridt i processen er en forundersøgelse
Inden Sound Hub Denmark kan iværksættes bliver en forundersøgelse iværksat, der har til hensigt at udforske og definere de optimale rammer for projektet.

Forundersøgelsen for Sound Hub Denmark vil blive evalueret af styregruppen bestående af repræsentanter fra Bang & Olufsen, Færchfonden og Struer Lydens By primo april 2017. På denne baggrund vil styregruppen beslutte, om der er grobund for at igangsætte etableringen af Sound Hub Denmark.

Partnerne bag Sound Hub Denmark
Initiativet tager afsæt i et stærkt samarbejde mellem Struer Kommune og Struer Lydens By, Færchfonden, områdets erhvervsliv, samt stærke vidensmiljøer, herunder Aalborg Universitet. Målet med partnerskabet er at videreudvikle områdets stærke DNA inden for lyd og dermed skabe vilkår for innovation, vækst og beskæftigelse.

Donorerne af forundersøgelsen for Sound Hub Danmark består af Struer Kommune, Region Midtjylland og Færchfonden.