Projekter
'
På topbilledet kan man se to børn, der tegner med farvekridt på jorden.
Velfærd & livskvalitet

I dag kan vi designe specifikke lydmiljøer og teknologier i forhold til den adfærd og velfærd, vi ønsker. Demente kan komme i en positiv stemning fra deres tidligere liv ved hjælp af målrettet brug af lyd. Og larm og stress i et klasselokale kan afhjælpes med akustik, mens velvalgt musik fra gode højtalere kan fremme læringen.

Lyd kan medvirke til at udvikle vores kommunale ydelser med henblik på at nedbringe udgifter, udvikle nye metoder og forbedre kvaliteten i løsningen af kommunes kerneopgaver, således der skabes de effekter, der følger med den nye virkelighed og vi fastholder eller forbedrer kvaliteten for den enkelte borger.

Lydens By indgår partnerskaber, hvor lydløsninger kan blive afprøvet på flere velfærdsområder og derigennem give merværdi for de borgere, der har gavn af vores velfærd.

Læs via menuen til venstre om nogle af de projekter, vi har sat i gang.