Velfærd & livskvalitet
'
På topbilledet kan man se en pige, der står og afprøver et eksperiment i Lyduniverset på Struer Museum.
Lyd på Limfjordsskolen

Limfjordsskolen er under ombygning. I den forbindelse er der afsat midler til at indtænke lyd, både i de fysiske rammer og i undervisningen.

Skolen forventes at stå færdig i august 2017.