Velfærd & livskvalitet
'
På topbilledet kan man se en arkitekttegning af det nye plejecenter.
Lydteknologi på plejecenter

Et af de vigtige byggeprojekter, der bliver realiseret i de kommende år i Struer, er opførelsen af et helt nyt plejecenter til godt 80 mio. kroner på den tidligere K.K.-grund på Peter Bangs Vej. 

En teknologikonsulent er tilknyttet projektet og skal sikre, at plejecenteret i videst muligt omfang kan rumme og udnytte nye teknologier.  
Struer er Lydens By og det betyder blandt andet, at man vil give demente ældre nogle sanseoplevelser, som kan berolige dem og vække positive minder, ved at lade lyd og levende billeder spille sammen. 

”På ældreområdet vil vi rigtig gerne i gang med at bruge nogle af de nye muligheder, der er for at hjælpe de svageste ældre til en højere livskvalitet. Hidtil har der ikke været så stor åbenhed overfor det, men nu er der nationalt fokus på velfærdsteknologien og jeg tror, det nye plejecenter bliver et rigtig godt sted at bo i mange årtier frem,” siger Lars Olesen.

Første etape af byggeriet skal efter planen stå færdigt i foråret 2019, hvor en hovedbygning og tre boenheder skal kunne tage imod de første beboere.